duan xin, beijing 2004.

drivers and tour guides, tachilek myanmar 2003.

sammi gong, shanghai 2007.

taian lu, shanghai 2011.

pingyao 2004

yanyan, newyork 2008.

pudong-puxi ferry passenger, shanghai 2011.

marion, shanghai 2011.